Перейти к содержанию

Келентеров Келентер Шихкериман хва

Википедиядихъай
(Келентер Келентеров-кай рахкъурнава )

Келентеров Келентер Шихкериман хвалезги шаир.

1933 йисуз КцӀар райондин СтӀуррин хуьре дидедиз хьана. 1950 йисуз Къубадин педмектебдиз гьахьуни Келентеран вири уьмуьрдиз хъсан патахъай таъсирна. 1963 йисуз шаирдин сифте ктаб басмадай акъатна. Ада вири вичин эсерар азербайжан чӀалал кхьенвайди я. Уьмуьрдин эхир кьилера, 2009 йисуз кӀелдайбуруз К. Келентеровдиз хайи чӀалални иер шиирар авайди чир хьанай. 2011 йисуз шаирди «Лезги литературадай чешнеяр» тӀвар алай улуб акъуднай.

Зари 2012 йисуз рагьметдиз фена.