Михаил Владимиран хва Мишустин: различия между версиями

Перейти к навигации Перейти к поиску
Адан буба, Владимир Моисеян хва, Шереметьево аэропортунин хатасузвилин службада (гуьгъуьнлай ЗАО «Аэромаш — Авиациядин хатасузвал», гила АО «Шереметьево Хатасузвал») ВЛКСМ-дин комитетдин секретарвиле кӀвалахзвай тир, диде — аэропортунин медслужбада. Лобняда авай № 7 мектеб Михаила саки «тафаватлувилелди» акьалтӀарна.
 
1983-лагьай йисуз ам Москвадин станкоинструментал институтдин («Станкин») нянин хилек экечӀна. Са тӀимил вахтунилай кӀелунин рекьяй агалкьунрин нетижада ам йикъан кӀелунин формадиз экъечӀна. Гьакъикъи дяведин къуллугъдиз эверна («Станкина» студентриз «кьеркь» гузвай тир).
 
Гьакъикъи дяведин къуллугъдиз эверна («Станкина» студентриз «кьеркь» гузвай тир).
 
1989-лагьай йисуз «автоматизациядин проект расунин системаяр» пешедай кӀелун акьалтӀарна, ада «инженер-системотехник» лугьудай пешекарвал къачуна.

Навигация