Ашукь Уьзден

Википедия Cайтдихъай
Перейти к навигации Перейти к поиску
Ашукь Уьзден
Дидедиз хьайи чӀав 1801 йисан(1801)
Кьиникьин чӀав 1902 йисан(1902)

Ашукь Уьзденлезги ашукь.

1801 йисуз Куьре ханвилин Вини Ярагърин хуьре, лежбер Агьмедан хзанда Уьзден тIвар алай гада хьана. Буба рекьидалди Мегьаммед Ярагъидин гъилик са йисуз сухта яз кIелай Уьзденаз акур экв тек са йисанди тир. Етим аял яз, ада са шумуд йисуз данарбанвал авуна, ахпа адакай Бакудин нафтIадин баругъра фяле хьана. Ина, ашукьрин таъсирдик акатай Уьзденахъ ширин сес ва шаирвилин алакьунар аваз, ашукь жез эгечIна. Ватандихъ хтай Уьзденакай Куьре, Ахцегь ва Къуба патарани машгьур ашукь хьана. Ашукьвал хьиз, Уьзденахъ шаирвилин алакьунар авайди чаз адан шииррайни аквазва. Уьзден, саки 100 йисалай алатна уьмуьр гьална. Ам 1902 йисуз кьена.