Лезги чIалан падежар

Википедия Cайтдихъай
(Лезги чӀалан падежар-кай рахкъурнава )
ЭлячӀун иниз: Навигация, Жугъурун

Лезги чӀала 18 падеж ава.

Падежрин тlварар суалар суалар
Асул падеж вуж? вуч?
Актив падеж ни? куь?
Талукьвилин падеж нин? куьн?
Гунугин падеж низ? квез?
Секинвилин сад лагьай падеж не? кве?
Секинвилин кьвед лагьай падеж нел? квел?
Секинвилин пуд лагьай падеж нив? квев?
Секинвилин кьуд лагьай падеж нихъ? квехъ?
Секинвилин вад лагьай падеж ник? квек?
Къакъатунин сад лагьай падеж няй? квяй?
Къакъатунин кьвед падеж нелай? квелай?
Къакъатунин пуд лагьай падеж нивай? квевай?
Къакъатунин кьуд лагьай падеж нихъай? квехъай?
Къакъатунин вад лагьай падеж никай? квекай?
Арачивилин сад лагьай падеж нивди? квевди?
Арачивилин кьвед лагьай падеж нихъди? квехъди?
Арачивилин пуд лагьай падеж никди? квекди?
Арачивилин кьуд лагьай падеж нелди? квелди?