Нариман Шамсудинан хва АбдулмутӀалибрин

Википедиядихъай
Нариман Шамсудинан хва АбдулмутӀалибрин
Дидедиз хьайи чӀав 1968 йисан 26 октябрь(1968-10-26) (54 йисан)
Дидедиз хьайи чка Магьачкъала
Гьукумат ССРГ ва Урусат
Пеше политик, лингвист ва гьукуматдин кардал алахъавайди

Нариман Шамсудинан хва АбдулмутӀалибрин (1968 йисан 26 октябрдиз, Магьачкъала) - Урусатдин лингвист, филологиядин илимрин кандидат я. Гьукуматдин крархъан, СтӀал Сулейманан райондин кьил я[1].

Уьмуьрдин рехъ[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

Нариман АбдулмутӀалибрин 1968-лагьай йисан 26-лагьай октябрдиз Магьачкъалада дидедиз хьана[2].

1985-лагьай йисуз ада Кьасумхуьруьк акатзавай ЦӀийи хуьруьн мектеб акьалтӀарна. Гьа гьа йисуз ам Дагъустандин гьукуматдин университетдин филологиядин факультетдик экечӀна (урусни Дагъустандин хел). 1987-лагьай йисалай гатӀумна ада кьве йисан къене Советрин Армиядин жергейра къуллугъна. 1989-лагьай йисуз ам ДГьУ-да кӀелуник экечӀ хъувуна. 1992-лагьай йисуз ада университет акьалтӀарна, са йисалай ам ДГьУ-дин йикъан аспирантурадиз кутуна[1].

Илимдин кӀвалах[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

1996-лагай йисалай гатӀумна ада Дагъустандин чӀаларин кафедрада муаллимвиле, 1999-лагьай йисалай — ДГьУ-дик квай Дагъустандин чӀаларин чӀехи муаллим яз, 2002-лагьай йисалай — Дагъустандин чӀаларин кафедрадин доцент яз кӀвалахна. Дагъустандин гьукуматдин университетдин кьетӀен шурадал ада кандидатвилин диссертация хвена. 2002-лагьай йисуз докторвилин диссертация тамамарун патал ам ДГьУ-дин докторантурадиз рекомендация авуна. 2005-лагьай АбдулмутӀалибова ам акьалтӀарна. Ада илимдин рекьяй ийизвай ахтармишунар лезги чӀалан морфологиядин къурулушдиз, мисал патал, глаголдин категориядиз, гафар туькӀуьрунар ахтармишуниз, лезги чӀалан синтаксисдиз талукьарна. ДР-дин маарифдинни илимдин рекьяй министрвилихъ галай Лезги чӀалан кӀелунин-методикадин литературадин рекьяй комиссиядин, гьакӀни Тахо-Годидин тӀварунихъ галай ДНИИП-дихъ галай лезги чӀалай орфографиядин комиссиядин кьил я. 2004-лагьай йисалай гатӀумна (контрактдин бинедал) УИА-дин ДИЮ-дин ИЯЛИ-дин чӀехи илимдин кӀвалаххъан яз санлай кӀвалахзвай, «Лезги чӀаланни урус чӀаланни гафаргандал» алахъзвай, «Урус чӀаланни лезги чӀалан» илимдин редактор тир[3].

Карьера[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

2006—2007 йисара Дагъустан Республикадин Миллетдин политикадин, информациядин ва къецепатан алакъунрин рекьяй Министрвилин диндин крарин управлениедин кьил тир. 2007-лагьай йисуз вичиз кӀан хьуналди кӀвалахлай экъечӀна.

2007-лагьай йисуз ам СтӀал Сулейманан райондин Депутатрин собраниедиз депутат яз хкягъна[4].

2007-2010-лагьай йисарин арада СтӀал Сулейманан райондин парламентдин кьилин эвезвиле кӀвалахна[4].

2010-лагьай йисан 20 ноябрдиз Нариман АбдулмутӀалибрин СтӀал Сулейманан райондин кьил яз хкягъна[4].

2016-лагьай йисан 27-лагьай декабрдиз ам СтӀал Сулейманан кьил яз хкягъ хъувуна[4].

Баянар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

ЭлячӀунар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]