Перейти к содержанию

Сайдумов Абдулкъадир Сайдуман хва

Википедиядихъай
Сайдумов Абдулкъадир Сайдуман хва
Дидедиз хьайи чӀав 1930 йисан 1 январь(1930-01-01)
Кьиникьин чӀав 2002 йисан(2002)

Сайдумов Абдулкъадир Сайдуман хва (1930–2002) — Дагъустандин тӀвар-ван авай лезги актёр, шаир, кхьираг ва таржумахъан.

1930 йисан 1 январдиз СтӀал Сулейманан райондин ДаркӀуш хуьре дидедиз хьана. Ада юкьван школа ва Москвада А. С. Луначарскийдин тӀварунихъ галай театрдин харусенятдин институт куьтягьна. Вири уьмуьрда Лезги театрда кӀвалахнава. Кар алакьдай ва пешекар хьуниз килигна, адаз «Дагъустандан халкьдин артист» ва «УФ-дин лайихлу артист» тӀварар ганва. Мектебда кӀелзавай йисарилай А. Сайдумов шиирар, гьикаяр, комедияр кхьинал машгъул тир. Абур лезги газетрини журналриз акъатнава, "Бубадин кӀвал" ва "Куьредин ярар" кӀватӀалра гьатнава. Ада машгьур драматургрин цӀудралди пьесаяр лезги чӀалаз таржума авуна сегьнедиз акъуднай.

Ам 2002 йисуз рагьметдиз фена.