ЦӀегьрекарч

Википедиядихъай
ЦӀегьрекрчар

ЦӀегьрекарч (латBídens tripartíta, урусЧереда трёхраздельная) — са йисан набатат я.

Умуми малумат[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

ЦӀегьркрчарин кьакьанвал 90 сантиметрдив агакьда. Халкьди «цӀегьрен крчар» гьавиляй лугьузва хьи, адан тум-тварар, сад-садак ккӀана, килигайла, гьакъикъатдани цӀегьрен крчариз ухшар яз аквада.

Дарман авун патал адан сифте акьалтзавай пешер вичи цуькзавай ва адал тӀурар акьалтзавай вахтунда атӀуда. Чебни лап вини кьилер ва къваларивай экъечӀавай таза хилер, яргъивални 15 сантиметрдинбур хьана кӀанда. Винел къав алай чкадик, мукьвал-мукьвал хкуьриз, кьурурда.

Медицинада[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

ЦӀегьрекрчарин дарманрихъ ихьтин къуват ава:

 • цвар, гьекь, туькьуьл акъуддай
 • хирер, дакӀур чкаяр сагъар хъийидай
 • тӀал секинардай
 • агъургъан тегъидай
 • иви лахта нйидай
 • антисептик
 • затӀарин дегишрун хъсанардай
 • иштягь ачухардай
 • чӀулав лекь ва туькьуьлдин кисе азарлу хьана, тӀуьр затӀар бедендивай гьялиз, иливриз тежедай чӀавуз куьмекдай
 • экзема хкуддай
 • хамунин азарар сагъардай
 • аялрикай рахитдин азар хкуддай
 • артрит акатайла, куьмекдай
 • жигеррин азарар акатайла, витаминар артухардай
 • ратара хер квай колитар арадал атайла, абур сагъар хъийидай.

Агъургьандиз акси дарман яз, череда девясилдин дувулрик, паркьулдик, гьелбейрин хъчадихъ галаз, беневшадин цуькверик, гьетрецуькдик, вакӀан кӀирийрин хилерик ва цӀирицӀрик кваз кардик кутада. Ихьтин дарман хъунни ийида, бедендин винел патан дарман язни кардик кутада.

Буьвелар атайла, цӀегьрекарч, брусникадин пешерик кутуна, къаришма яз кардик кутада, какадарни барабардаказ авуна кӀанда.

Эдебият[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

 • Лукьман Асланов «Дарманар квай набататрин сирер»

Баянар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]

ЭлячӀунар[дуьзар хъувун | вики-текст дуьзар хъувун]