Азербайжанар

Википедиядихъай
(ЦIапар-кай рахкъурнава )
Азербайжанар
Азербайджанлылар
Azerbaijani woman from Baku in national costume, circa 1890s.jpg
Мугъул руш, Баку, 1897 йис
Вири санлай кьадар

35 миллион кьван

Гегьенш хьанвай ареал
Ирандин пайдах Иран 20 миллион кьван [1]
Азербайжандин пайдах Азербайжан 8 172 800 кас [2]
Урусатдин пайдах Урусат 603 070 кас [3]
       Дагъустандин пайдах Дагъустан 130 919 кас
       Москвадин пайдах Москва 57 123 кас
       Тюмень вилаятдин пайдах Тюмень вилаят 43 610 кас
Туьркиядин пайдах Турция 700 000 кас
Гуржистандин пайдах Грузия 233 024 кас [4]
Къазакъстандин пайдах Къазахстан 85 292 кас [5]
Украинадин пайдах Украина 45 176 кас [6]
Киргизиядин пайдах Киргизия 17 267 кас [7]
Германиядин пайдах Германия 15 219 кас [8]
Беларусиядин пайдах Белоруссия 5 567 кас [9]
ЧIал
Азербайжан чIал
Дин
Исламшии ва суни мусурманар
Акатзава
туьрк халкьар
Этник группаяр
айрумар, афшарар, баятар, къарадагъар, къарапапагъар, терекемеяр, шахсевенар
Мукьва халкьар
туьрквер, къумукьар ва мсб.
Ареалдин карта

Азербайжанар, Кьажарар, Мугъулар, ЦӀапар (азер. азербайджанлылар) — асул гьисабдалди Азербайжанда ва Ирандин кеферпатан вилаятра уьмуьр ийизвай туьрк халкьар. Идалайни гъейри, пара кьадарда кьажар диаспораяр Урусатда, Гуржистанда, Иракда ва Турцияда ава [10]. Кьадардиз килигна Къавкъаздин виридалайни чӀехи миллет я. ГьакӀни, чӀехивилиз килигна туьрк миллетрин арадай мугъулар кьведлагьай чкадал ала (Турциядин туьркверилай кьулухъ).

Европеоид расадин каспи типдиз талукь я. Азербайжан чӀалал рахазва. Диндал гьалтайла кьажаррин чӀехи пай шии мусурманар, гъвечӀи пай сунияр я.

Чеб авай чилер ва кьадар

Азербайжандин агьалидин 91,6 % мугъулри туькӀуьрзава. Гуржистан ва Иран уьлквейра агьалидин кьадардиз килигна мугъулар кьведлагьай чкадал ала.

Азербайжандилай гъейри мугъулрин чӀехи диаспораяр Иран, Урусат, Турция, Гуржистан, Къазахстан, Украина хьтин уьлквейрани ава.

Ирандин азербайжанар

Дуьньяда виридалайни пара азербайжанар авай уьлкве Иран я, абур Ирандин кьилин халкь тир фарсарилай кьулухъ кьадардиз килигна кьведлагьай чкадал ала. Абур Ирандин РагъакIидай Азербайжан, РагъэкъэчIдай Азербайжан, Эрдебил ва Зенжан вилаятрин ва Тебриз шегьердин агьалидин чӀехи пай туькӀуьрзава. ГьакӀни, тӀимил кьадарда азербайжанри Курдистан вилаятдин рагъэкъэчӀдай патан хуьрера, Хамадан ва Казвин вилаятдин кеферпатан хуьрера уьмуьр ийизва [11]. Ирандин Тегьран, Кередж ва Мешгьед хьтин чӀехи шегьерра азербайжанарин чӀехи жемиятар ава. Иранда абурун кьадар 25 миллиондив агакьзава, амма бязи чешмейри гузвай малуматриз килигна, азербайжанарин кьадар идалай гзаф виниз я ва 35 миллиондив агакьзавайди тестикьарзава [12].

Урусатдин азербайжанар

Урусатда азербайжанри адет тирвал Дагъустандин Дербент ва Табасаран районра уьмуьр ийизва ва абурал республикадин бинедин халкьдин статус гала. 2010 йисан малуматрив кьурвал, Дагъустанда абурун кьадар 131 агъзур кас тир. Къе азербайжанари Дербент райондин 58 %, Табасаран райондин 18 %, Кизляр райондин 2,3 % ва Рутул райондин 1,5 % туькӀуьрзава. Советрин ва постсоветдин девирда уьлкведин къене хьайи азербайжанрин миграциядин процессрин себебдалди, къе Урусатдин саки вири регионра азербайжанрин жемиятар (диаспораяр) ава. Абурун Урусатда авай виридалайни чӀехи жемиятар Москва шегьердин (57 123 кас) ва Тюмень вилаятдин (43 610 кас) диаспораяр я. 2010 йисан малуматриз килигна, Урусатдин Федерацияда 603 агъзур азербайжанар къейд авунай.

Гуржистандин азербайжанар

Гуржистанда азербайжанри агьалидин кьадардиз килигна гуржийрилай кьулухъ кьведлагьай чка кьунва. Абур асул гьисабдалди уьлкведин Квемо-Картли вилаятда гегьенш хьанва. Квемо-Картли вилаятдилай гъейри азербайжанри Кахетия, Шида-Картли ва Мцхета-Мтианети вилаятра уьмуьр ийизва.

Квемо-Картли вилаятда:

2002 йисуз и вилаятдин агьалидин 45 % (225 агъзур кас) азербайжанри туькӀуьрзавай.

Кахетия вилаятда:

2002 йисуз и вилаятдин агьалидин 10 % (40 агъзур кас) азербайжанри туькӀуьрзавай.

Шида-Картли вилаятда:

2002 йисуз вилаятда азербайжанрин кьадар 6 агъзур тир (1,8 %).

Мцхета-Мтианети вилаятда:

2002 йисуз Мцхета-Мтианети вилаятдин 1,8 % (2 агъзур кас) азербайжанри туькӀуьрзавай. Асул гьисабдалди Мцхета районда уьмуьр ийизва.

Гуржистандин кьилин шегьер тир Тбилисида 11 агъзур азербайжанви къейд авунва, им вири агьалидин 1 % я. Кьведлагьай чӀехи шегьер Руставида азербайжанрин кьадар 11 агъзур кас я (4 %)

Къарабагъдин гьуьжет гатӀумдалди Армениядин саки вири регионра пара кьадарда мугъул хуьрер авай. 1897 йисуз Армениядин кьилин шегьер Ереванда 12 359 азербайжанар авай, агьалидин 42,6 % азербайжан чӀалал рахазвай [13]. XIX виш йисан эхирда Ереван уездда 77 агъзур азербайжанар авай. СССР-дин девирда, 1979 йисан малуматриз килигна, Арменияда 160 800 азербайжанар авай, им вири агьалидин 5,3 % тир [14]. Къарабагъдин дяве гатӀумдайла, азербайжанаринни эрменийрин арада гьатай къаларин себебдалди, Арменияда авай азербайжанрин вири катна хъфенай. Исятда Арменияда са мугъулни авачирди малум я [15].

Турцияда азербайжанар Армениядихъ галаз са сергьятрал авай регионра гегьенш хьанва, ибур Карс, Игдыр ва Эрзурум вилаятар я. Турцияда авай азербайжанрин лап чӀехи пай чкадин агьалидихъ галаз акахьнава лугьуз абурун дуьз кьадар малум туш.

Алай аямда азербайжанар Европадин, Кеферпатан Америкадин ва СНГ-дин уьлквейрин саки виринриз чкӀанва.

Тарих

Тlвар

XVIXVII виш йисариз талукь архивра Сефевийрин гьукуматда авай вири халкьариз, абурун къене азербайжанарни кваз, «къизилбашар» лугьузвай [16]. И тIвар куьчери туьрк тайифаяр сад авун паталди ганай. XVIII виш йисан сифте кьилера Къавкъаздин дявеIКъавкъаздиз дяведин вигьинар авур урусри чкадин «христиан тушир» агьалияр сад-садавай хкягъзавачир ва виридаз «бусурманар» (мусурманар) лугьузвай [17]. «Персиядиз дяведин финифар» ийидалди 1722 йисуз Астраханьда чапдай акъатай I-й Пётрдин манифестда Иранда ва Кьиблепатан Къавкъазда уьмуьр ийизвай кьуд чIехи халкьарин тIварар кьунвай, ибур: «фарсар, эрменияр, гуржияр ва эжемияр» я. Ина урусри эжеми тIварцIелди азербайжанар фикирда кьазва [18]. Малум я хьи, XV – XVIII виш йисара Усманрин Империяда авай азербайжанриз «эжемияр» лугьузвай [19]. XIX виш йисан садлагьай паюна уьмуьр авур эрмени кхьираг ва этнограф Хачатур Абовяна курд миллетдин меденият ва къилихар къелемдиз къачурла кхьенвай хьи, сунни мусурманри азербайжанриз ва фарсариз «русвагьардай Эжем тIвар ганай» [20].

Кьиблепатан Къавкъаз Урусатдин империядик акатайдалай кьулухъ, адет тирвал вири туьрк халкьариз «татарар» лугьузвай урусри азербайжанриз «къавкъаздин татарар» тIвар ганай [21].

Брокгаузан ва Евфронан Энциклопедиядин Гафарганда авай «Туьрк-татарар» макъалада азербайжанриз «адербайжандин татарар» тlвар ганай. Гьа чIавуз Ядринцев, Харузин, Шантр хьтин алимри «адербайжандин татарриз» «адербайжанар» тIвар гунин теклиф вилик кутунай. Тlвар-ван авай француз антрополог Жозеф Деникера 1900 йисуз чапдай акъудай илимдин кIвалахра азербайжанриз «туьрк чIалал рахазвай Къавкъаздин иранвияр» тIвар ганай [22]. Аквадай гьаларай, азербайжан халкьдин XX виш йисуз арадал атанвай тIвар чпин тарихдин чилер тир Ирандин Азербайжан вилаятдин тIварцIихъ галкIанвайди чир жезва [23]. Революциядилай виликан Урусатда азербайжан миллетдин векил къалурун патал «фарс» гафни кардик квай. XVII виш йисуз Персиядиз сиягьат авур француз тарихдар Ш. Шардена къейд авунай хьи, гьа чIавуз миллетдикай аслу тахьана Ирандин вири агьалидиз «фарсар» лугьузвай [24]. Турциядин Карс вилаятдин суни туьрквери азербайжанриз «шийияр», кьериз «эжем» лугьузвай [25]. Виликди Азербайжандин Ордубад районда уьмуьр авур зоки-эрменийри азербайжанриз курдар лугьузвай. Мумкин я, мус ятIа а чилерар виш йисарин къене чкадин азербайжанарихъ галаз акахьна абурун къене цIранвай курдри уьмуьр ийизвай ва абурукай амукьайди са тlвар я. Къе малум я хьи, дяве вахтунда Лачин, Келбежер районрай катай агьалиди чпи чпиз курд лугьузва, амма курд чIал лап кьуьзуьбурун рикIерал ама.

Къавкъаздин чIехи пай халкьари азербайжанриз кьажар лугьузва. Къарачайрини балкаррикъаджарлы, чеченрини ингушригIажари, къумукьри, яхулри ва даргийрикъажар лугьузва [26]. Аварри, андийри, чамалалри, багулалри ва арчийри азербайжанриз гзаф вахтара падар лугьуда. ГьакIни, Дагъустанда вилик девирда азербайжан миллетдиз лугьудай мад са гаф авай — гьемшерияр. И фарс гаф кьве паярикай ибарат я гьем (са) шери (чил) ва «сачиливи» мана гузва. Азербайжан пата авай цIахуррини рутулри азербайжанриз мугъал лугьузва [27].

Виш йисарин къене азербайжанарихъ галаз къуншивал авур лезгийрин лексикада азербайжан миллетдин векил къалурдай са шумуд гаф ава. Виридалайни гегьеншдиз менфят къачузвай гаф цӀап я[28]. БалкIандин фитедихъ галаз ассоциация жезвай и гаф русвагьдин этнонимдиз элкъвенва ва эдебдин нормадилай экъечI тавун паталди лезгийри азербайжанрин вилик и гаф кардик кутузвач. ГьакIни, лезги чIала азербайжанриз лугьудай мад кьве гаф ава, ибур мугъул ва кьажар я, амма и гафар асул гьисабдалди Дагъустан пата авай лезгийрин мецерал ала.

Арадал атуникай

Мугъул миллетдин арадал атуникай чара-чара тарихдар алимри сад садавай тафаватлу фикирар ганвайди я. Амма вирида сад хьиз тестикьарна хьи, азербайжанар — чара-чара миллетрин туьрк тайифайрихъ галаз акахьунин рекьелди арадал атанвай этнос я.

Советрин ЧӀехи Энциклопедияди гузвай малуматриз килигна, азербайжан миллетдин энтогенезда (арадал атуна) Атропатенадин ва Алпандин бинедин агьалиди къати иштиракнавайди я. Алпандин ва Атропатенадин тайифаяр, чи эрадилай вилик I-й агъзур йисуз Къавкъаздиз атанвай иран ва туьрк тайифайрихъ галаз (скифар, гуннар, булгарар, хазарар, угъузар, кипчакар, киммерияр ва мсб.) акахьна азербайжан миллет арадал атанвайди я [29].

Британника Энциклопедияда азербайжанрин арадал атуникай икӀ кхьенва: «Азербайжанар чара-чара миллетрин акахьунин рекьелди арадал атанвай халкь я. Вичик квай виридалайни дегь элемент Кьиблепатан Къавкъаздин тайифаяр ва Персиядин кефер пата уьмуьр ийизвай ва фарс чӀалал рахазвай мидийвияр я».

Кеферпатан Ирандин фарс агьалияр туьрквериз элкъуьнин девир, иниз XI виш йисуз сифте туьрк селжукрин ва гуьгъуьнлайни муькуь туьрк тайифайрин атунихъ галаз алакъалу тирди гьисабзава. Британникада кхьенвайвал, азербайжан миллетдин арадал атуна виридалайни пара иштиракай туьрк тайифа, Азербайжандин чилерал 11-й виш йисуз атанвай — угъузар я.

С. Т. Еремянан версиядив кьурвал, азербайжан миллетдин арадал атуниз мусурманвал кьабулнай дегь Алпан тайифайрини чIехи кар кутунай. Абур Алпан чилерал атанвай зурба туьрк-угъуз тайифайрихъ галаз акахьна, виш йисарин къене туьрквериз элкъвезвай. С. М. Алиеван фикирдалди, ибур гуьгъуьнин угъуз тайифаяр тир: байатар, кьажарар, кипчакар, афшарар, бегдилияр ва мсб.

В. Ф. Минорскийди къейд авурвал, азербайжан чIалаз хас тир фарс интонация ва вичик квай зурба кьадарда фарс-араб асулдин гафари, азербайжан миллетдин фарс бинейрикай хабар гузва, идалайни гъейри, туьрк чIалара жедай вокал гармония хьтин кьетIен лишан азербайжан чIалак квач.

«РагъэкъечIдай патан тарих» ктабди гузвай малуматриз килигна азербайжан миллетдин арадал атунин процесс XV виш йисан эхирда акьалтIнай. Сефевийрин династияди гьукум гьалай девирда абуру шийи мезгьеб кьабулнай. Тарихдарри азербайжан миллет, кьибле патавай Къизил-Уьзен вацIалай кеферда авай Къавкъаздин ЧIехи цIиргъел кьван ва Каспи гьуьлуьн кьерерай рагъакIидай пата авай Гуржистан ва Армениядал кьван экIя хьанвай сергьятрин къене арадал атанвайди гьисабзава.

Туьрк тайифайрин Ирандай Кьиблепатан Къавкъаздиз куьч хьунин процесс дуьз XVI – XVII виш йисаралди давам жезвай. ГьакI, Мугъандин чилерал шагьсеванар ва падарар акъатнай [30].

В. А. Шнирельманан фикирдалди, Кеферпатан Азербайжанда чара-чара туьрк тайифаяр сад-садахъ галаз акахьна са азербайжан миллетдиз элкъуьнин процесс 19201930 йисаралди кьиле физвай.

Урусатда азербайжанрин энтогенездикай сифте малуматар XIX виш йисан эхирриз талукь я. Урусатдин империяда акъатзавай Эфронан ва Брокгаузан Энциклопедияда мугъулрикай икI кхьенвай: «Адербейжандин татарар — туьрк-селжукрин, Гулагу-Ханан кьушундин туьрк-монголрин ва тамамдаказ туьрк хьанвай иранвийрин несилар я».

Миллетдин тарих

Сефевийрин династияди Иранда гьукум гьалай чIавуз абурун гъилик Персиядин чIехи пай акатнай ва чкадин туьркни фарс чIалари сад садаз чIехи таъсир къалурнай [31]. XVIII виш йисуз Сефевийрин династия терг хьайидалай кьулухъ азербайжан миллетди уьмуьр ийизвай чилерал цIудралди саки аслутушир гьукуматар арадал къвез-хъфизвай [32]. XIX виш йисан къене урусринни-фарсарин дявеяр гатIумнай. Фарсариз чеб душмандин кIаник акатзавайди акурла, дяве вахтунда акьалтIарун паталди урусриз икьрар кьабулиз теклифнай. 1828 йисуз кьве патани «Туьркменчайдин икьрар»диз къул чIугунай. Икьрардин тIалабунрив кьурвал, Араз вацIалай кефердихъ галай Ирандин регион (Кеферпатан Азербайжан) Урусатдин Империядин гъилик физвай, амма Кьиблепатан Азербайжан Ирандин къене аламукьзавай [33]. Идан нетижада азербайжан халкь кьве патаз пай хьанай, адан чIехи пай Иранда, гъвечIи пайни Къавкъазда амукьнай ва Иранда авай азербайжанри уьлкведа чпин нуфус квадарнай.

1886 йисан сиягьрин малуматриз килигна, Урусатдин империяда азербайжанри Бакудин, Елизаветпольдин, Тифлисдин ва Еревандин губерияйра, гьакIни Дербентдин ва Закаталадин округра уьмуьр ийизвай, абурун вири санлай кьадар 1 139 659 кас тир [34].

Чпиз кьилдин гьукуматар авай къунши гуржийрилай ва эрменийлай тафаватлу яз, 1918 йисалди азербайжанриз чпин гьукумат авачир. Абуру чеб мусурман умматдин са чIук яз гьисабзавай [35]. Урусатдин империя чкIайдалай кьулухъ, 1918 йисуз, къенин Азербайжандин сергьятрин къене, азербайжан миллетдин тарихда садлагьай демократик республика арадал гъанай — Азербайжандин Демократик Республика (АДР). Кьве йис уьмуьр гьалай и жегьил гьукумат фад заманда СССР-дик акатнай. Советдик акатайдалай кьулухъ Азербайжандин ССР тешкилнай. 1925 йисан малуматриз килигна, АССР-да 1 241 758 азербайжанди уьмуьр ийизвай, им вири уьлкведин агьалидин 59,6 % тир [36]. Ватандин ЧIехи Дяведин йисара чIехи пай азербайжанар чпин ватан хуьн патал Яру Кьушунрин жергейрик экечIнай. Азербайжандин вадакай са эгьли фронтдиз рекье гьатнай. Телеф хьанвайбурун кьадар виш агъзурралди алцумзава. ГьакIни, 7,5 агъзур азербайжанви Афганистандин дяведани иштирак авурди я.

1990 йисан январьдиз чкадин оппозиция терг авун патал советрин кьушунрин батальонар Баку шегьердиз залан техникадаллаз гьахьайла вишералди ислягь граждан агьалияр кьенвай. Гьар йисуз 20 январьдин юкъуз Азербайжанда траурдин югъ малумарзавайди я. 1991 йисуз СССР-дин эсердикай хкъечIай Азербайжан аслутушир гьукуматдиз элкъвенай. 1991-1993 йисарин къене давам хьайи Сувун Къарабагъдин дяведин нетижада 1 миллион кьван азербайжанри Къарабагъдин чилер гадарна Азербайжандин къене патан районриз ва шегьерриз куьч хьанай ва гуьгъуьнлай абурал катайбурун статус гилигнай [37]. 1992 йисан февраль вацра эрмени яракьвийри Хужалы хуьре авур гатун-кьиникьра вишералди ислягь азербайжанар телеф хьанай. И югъ Азербайжанда траур хьиз къейдзава. 1988-1989 йисарин къене Армениядай Азербайжандиз 186 агъзур мугъул катнай.

Гьар йисан 31 декабрьдиз Азербайжанда гьукуматдин дережада «Вири дуьньядин азербайжанрин садвилин югъ» тIвар галай суварин мярекат кьиле тухузва. И сувар тешкилунин мурад дуьньяда авай вири азербайжанар сад авун, чпин милли махсусвал мадни кIеви хъувун я. А юкъуз гафарун патал халкьдин вилик Азербайжандин президент экечIзава.

Милли группаяр

Азербайжан миллетдин къене са шумуд этнографик группаяр арадал атанва. Абур сад-садавай медениятдин, майишатдин ва адетрин патахъай са кьадар тафаватлу я.

 • Айрумар — Азербайжандин рагъакIидай пата гегьенш хьанва, асул гьисабдалди Генже, Дашкесен, Гадабег районра.
 • Афшарар — виликди абур 24 угъуз тайифайрикай сад хьиз малум тир. Къе абур азербайжан этносдин пай яз гьисабзава ва Ирандин саки вири регионра гьалтзава.
 • Баятар — угъуз тайифайрикай сад. Гьам азербайжанрин, гьамни туьркменрин субэтник группа хьиз физва.
 • Къарадагъар — Иранда авай Къарадагъ сувун дуьзенрал гегьенш хьанва. Зур-куьчери уьмуьр гьалзава, асул гьисабдалди малдарвилел алахънава. Медениятдин жигьетдай къунши шагьсевенриз мукьва я.
 • Къарапапагъар — Азербайжандин рагъакIидай пата ва Гуржистанда уьмуьр ийизва. Чебни са шумуд тайифайриз пай жезва: борчало, сарал, араплы, джан-агьмеди, чахарлы, улачлы тайифаяр.
 • Падарар — виликди и тIвар угъуз тайифайрикай садал алай. Муькуь тайифайрив гекъигайла и тайифади дегь девирдин лишанар, адетар, куьчери уьмуьр, малдарвал яргъалди хвенай. Ильханидрин династияди гьукум гьалай чIавуз падарар Туркестандай Азербайжандиз куьчарнай (Араз вацIун кьибле патаз). XVI виш йисуз абур къенин Азербайжан Республикадин чилерал акъатнай. Къе Дагъустандин бязи халкьари, месела аварри азербайжанриз «падарал» (падарар) лугьузва. Вилик девирда къумукьри ва даргийри Дербент райондин азербайжанариз (терекемейриз) — падарар лугьузвай.
 • Шахсевенар — асул гьисабдалди Иранда уьмуьр ийизвай азербайжанрин субэтнос я. Чебни са шумуд тайифайриз пай жезва: инанлу, бегдади, усанлу ва мсб.

Мугъулрин кьетIен этник группа терекемеяр я. Абур Дагъустандин Дербент районда ва Азербайжандин бязи районриз чкIанва. Сифте яз «терекеме» гаф са тайифадин милли тIвар тир, амма XIX — XX виш йисара Азербайжанда куьчери малдарвилел алахънавай агьалидин виридаз терекеме лугьуз хьанай. Дагъустандин терекемеяр яргъал йисара дарги ва яхул ханрин мулкара лукIвилин къуллугъдал алай.

Антропология

Азербайжанар европеоид расадин каспи подтипдиз талукь я. И подтипдик гьакIни къумукьар, цIахурар, татарни курдар акатзава.

XIX виш йисан урус антрополог Иван Пантюхова Къавкъаздин миллетрин антропологиядин жуьреяр чирдайла азербайжанрин юкьван гьисабдалди аскIан буй — 165 см, вирибурулайни кIеви сарар, вилерин шуьтруь ранг (80-92 %) къейд авунай. Антропологиядин типдин патахъай Пантюхова икI кхьенай:

 «Фарсарин типдиз азербайжандин татарар, удияр, курдар, татар ва къарапапагъар ухшар я. Азербайжандин татарриз гзаф акахьай антропологиядин тип хас я. Чпи уьмуьр ийизвай регионрикай аслу яз абурук чкадин миллетрин лишанар ква, месела виш йисарин къене эрмени чилерар уьмуьр авур азербайжанарик эрменийриз хас тир кьетIен лишанар ква. Азербайжанрин лап чIехи пай яргъи кьилин кIараб галайбур я ва абурук монголоид расадин лишанрикай са зерре кьванни квач.»

Советрин антрополог Валерий Алексеева гайи малуматриз килигна, Къавкъаздин халкьарин арадай виридалайни чIулавбур ва бедендал пара чIарар авай миллет — азербайжанар я.

ЧӀал

Азербайжан чIалтуьрк чIаларин хзандин кьиблединни-рагъакIидай патан угъуз чIаларин группадик акатзава. И группадик гьакIни гагауз, туьрк, туьркмен, салар, хорасан-туьрк чIалар ва крым-татар чIалан кьиблепатан нугъат, узбек чIалан хорезм нугъатни акатзава [38]. Виш йисарин къене азербайжан чIал фарс ва араб чIаларин зурба таъсирдик квай виляй, къе и чIалак 10 агъзуралай виниз араб-фарс бинедин гафар ква.

Азербайжан чIал Азербайжандин агьалидин саки 98 % пайдин хайи чIал я [39]. Идалайни гъейри, азербайжан чIалал Ирандин кеферпатан вилаятрин, Гуржистандин рагъэкъэчIдай патан региондин ва Дагъустандин Дербент ва Табасаран райондин агьалияр рахазва. Азербайжанда, Гуржистанда ва Урусатда уьмуьр ийизвай азербайжанрин саки виридаз хъсан ва я пис дережада урус чIал чизва. Иранда авай азербайжанриз фарс чIал хайи чIалан дережада чизва. Самур вацIалай кьибле пата уьмуьр ийизвай гзаф пай лезгийрин азербайжан чIалан чирвилер усалбур туш, гьатта жегьил несилриз хайи лезги чIалалай хъсан азербайжан чIал чизва. ЦIудралди лезги хуьрерин агьалияр тамамдаказ азербайжан чIалал элячIнава.

Генетикадин жигьетдай азербайжан чIал кьве жуьредин нугъатрин группадиз пай хьанва: угъуз ва кипчак нугъатар)[40]. Вичин нубатда и кьве группайрик пара кьадарда нугъатар ва чкадин рахунар ква. Тарихдин къене кьве патаз пай хьана къакъатнавай азербайжан чIал (Иран ва Азербайжан) и вилаятра кьилди вилик физвай. Иранда фарс чIалан къати таъсирдик галай эдеби азербайжан чIал Къавкъаздин эдеби азербайжан чIалавай са кьадар тафаватлу я. Кеферпатан Азербайжан Урусатдин империядик акатайдалай кьулухъ, XIX виш йисуз шемахадин ва бакудин нугъатрин бинедал къенин эдеби азербайжан чIал туькIуьрнай [41].

ЧIалан тарихдикай

Азербайжан чIалал кхьенвай сифтегьан тарихдин материалар XIII виш йисариз талукьбур я [42]. Чи йикъарив агакьай виридалайни дегь азербайжан эдебиятдин эсерар, XIII – XIV виш йисарин къене уьмуьр гьалай шейгь Пуре Гьасанан туькIуьрунар я [43]. XV виш йисан эхирар азербайжан чIал зарбдиз вилик физвай ва цуькведа авай вахтар тир. Гьа девирда азербайжан чIалал Насими, Хатаи, Физули хьтин зурба кхьирагри ва шаирри кхьизвай [44]. Чпин эсерар абуру азербайжан чIалан тебриздин нугъатдал туькIуьрзавай. Яргъал вахтунда азербайжан чIалди Кеферпатан Иранда ва Кьиблепатан Дагъустанда «чкадин чIалан» роль къугъвазвай, яни чара-чара миллетри сад-садахъ галаз рахадай умуми чIал (месела, къе Дагъустанда урус чIал хьиз) [45]. Виш йисарин къене лезгийрихъ галаз къуьн-къуьневаз уьмуьр гьалай азербайжанрин чIалай лезги чIалак пара кьадарда азербайжан гафар гьатнава, гьатай гафарин гзафбуру бинедин лезги гафар чуькьвена арадай акъуднавайди я.

Кхьинар

XX виш йисан къене азербайжан чIалан кхьинар пудра дегиш хьанай. 1922 йисалди азербайжанри араб гьарфаралди кхьизвай. 1920 йисара араб гьарфар латин алфавитдиз дегишарнай, гуьгъуьнлайни кирил графикадиз [46]. 1958 йисуз алфавит чIалаз мадни кутугдайвал кирилл алфавит хъсанарнай ва адак са алфавитдани гьалт тийизвай Ҝ и Ҹ гьарфар кутунай. 1991 йисуз Азербайжанди СССР-дикай аслутуширвал малум авурдалай кьулухъ, абуру туьрк алфавит кьабулна виликан латин графикадиз элкъвенай.

Алай аямда Ирандин азербайжанри араб гьарфаралди кхьизва, Азербайжан Республикада латин алфавит кардик ква, Дагъустандин азербайжанрини кирилл алфавитдикай менфят къачузва.

Дин

Бакуда авай шийийрин Биби-Гьейбат мискIин

Азербайжан халкьдин лап чIехи пай (90 %) Ислам диндин шийи мезгьебдин рекье ава. Ирандин азербайжанрин там вири шийияр ятIа, Къавкъаздин азербайжанрик са кьадар суниярни ква. Суни азербайжанар асул гьисабдалди Азербайжандин кеферпатан районра ва Кьиблепатан Дагъустанда чкIанва.

Гуржистандин азербайжанрин са пай сунияр, муькуь пайни шийияр я. Дагъустандин Дербент шегьердин бинедин азербайжанар шийияр я, амма Дербент ва Табасаран районрин хуьрера уьмуьр ийизвай азербайжанар сунияр я.

Идалайни гъейри, азербайжан миллетдин арада накъшбанд тIарикъатдин ва суфизмдин рекье авай ксарни тIимил туш.

2007 йисуз Азербайжанда 5 агъзур христиан-азербайжанар авайди малум я.

Брокгаузан ва Евфронан Энциклопедиядин Гафарганда кхьенвайвал, Къавкъаздин миллетрин арада диндиз виридалайни чIехи метлеб гузвай ва фанатизмдалди ибадат ийизвай халкьар татар, азербайжанар ва Дагъустандин сувахъанар я. ГьакIни, и энциклопедияда кхьенвай хьи, азербайжанар къати мусурманар ятIани абуру чара динрин векилар хъсан къатламишзава ва виридахъ галаз хуш авсият туькIуьриз алахъзава.

Азербайжан миллетдин вини толерантвал француз тарихдар Элизе Реклюдини къейднавай: «Эхирни, муькуь динриз ибадат ийизвай миллетрихъ галаз хуш авсият хуьн – азербайжан халкьдиз хас тир хъсан тIуларикай сад. Кьиблепатан Къавкъазда шиийри винизвал ийизвайтIани, абуру чкадин суни эгьлийриз садрани дарвал гайиди туш. Араб уьлквейра и кьве мезгьебрин арада жедай пехъи душманвал, Кьиблепатан Къавкъаздин азербайжанриз хас туш.»

Алай чIавуз Азербайжан Республикада ислам диндин таъсир къвердавай тIимил жезва.

Милли къилих

Психологиядин илимрин доктор, профессор В. Г. Крыськоди азербайжанрикай икI кхьенай:

«ТIулариз килигна азербайжанар азадвал кIандай, дамахар квачир, гьар са кар чирунал рикI алай, хиве кьур гаф кьилиз акъуддай миллет я. Са кьадар умун ятIани абуру чеб лайихлудаказ тухузва ва къарарар фад кьабулзава. Чпиз гьуьрметсузвал авур ва ягь-намусдик кягъай касдиз азербайжанри къати жаваб гуда. Къал-гьуьжетдин гьалара вичик туьнтвал хас тир азербайжанравай вич гъилера кьаз жезвач ва гзаф гагьди лас хъжезвач, амма абур чеченар ва осетинар хьиз пехъи туш» [47].

Эдебият

Баянар

 1. Southern Azerbaijan // UNPO
 2. Переписи населения Азербайджана 1979, 1989, 1999, 2009 годов
 3. Официальный сайт Всероссийской переписи населения 2010 года. Информационные материалы об окончательных итогах Всероссийской переписи населения 2010 года
 4. Национальный состав по краям Грузии (Total population by regions and ethnicity)  (инг.). Национальная статистическая служба Грузии. Ахтармишун 28 апрель 2016.
 5. Агентство Республики Казахстан по статистике. Перепись 2009. (Национальный состав населения.rar)
 6. Всеукраинская перепись населения 2001 года. Распределение населения по национальности и родному языку. Государственный комитет статистики Украины. Архивация 25 август 2011.
 7. National Statistical Committee of Kyrgyz Republic 2009.
 8. Startseite - Statistisches Bundesamt (Destatis)
 9. Перепись населения Республики Беларусь 2009 года. НАСЕЛЕНИЕ ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ И РОДНОМУ ЯЗЫКУ. belstat.gov.by. Архивация 3 февраль 2012.
 10. Большая советская энциклопедия. Третье издание. В 30 томах. Главный редактор: А. М. Прохоров. Том 1: А — Ангоб. Москва: Государственное научное издательство «Большая Советская Энциклопедия», 1969, стр. 278.
 11. Iran. Azarbaijanis
 12. Southern Azerbaijan
 13. Перепись населения Российской империи 1897 года. Население Еревана.
 14. Всесоюзная перепись населения 1979 года. Национальный состав населения Армянской ССР
 15. Чёрный Сад. Томас де Ваал. гл. 5
 16. Волкова Н. Г. О названиях азербайджанцев на Кавказе // Ономастика Востока. — М.: Наука, 1980. — С. 209.
 17. Алекперов А. К. Исследования по археологии и этнографии Азербайджана. — Баку: Изд-во АН Азербайджанской ССР, 1960. — С. 74-75.
 18. История СССР, Выпуски 1-3. — Изд-во Академии наук СССР, 1979. — С. 197-198.
 19. Ali Arslan. "Osmanlılarda Coğrafi Terim Olarak 'Acem' Kelimesinin Manası Ve Osmanlı-Türkistan Bağlantısındaki Önemi (XV—XVIII. Yüzyıllar) — A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma Ve Uygulama Merkezi Dergisi, Sayı: 8, Ankara 1999.
 20. Абовян Х. Курды // Кавказ. — 1848. — № 47. — С. 189.
 21. «Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи» Демоскоп Weekly
 22. Joseph Deniker. The races of man: an outline of anthropology and ethnography. W. Scott, ltd., 1900, стр. 376
 23. Единство и многообразие культур (вводная статья к энциклопедии «Народы и религии мира») — лист 3, раздел „Названия народов“ // Тишков В. А.
 24. Жигалина О. И. Этносоциальная эволюция иранского общества. — М.: «Восточная литература» РАН, 1996. — С. 71-72. — ISBN 5-02-017952-3.
 25. Шаблон:Не переведено 3. Kars ili ağızları. — 29. — Ankara: Gazi Universitesi, 1983. — С. 46-49 (раздел «Kars Azerileri»). — 386 с.
 26. Ингушско-русский словарь. ingush.narod.ru. Архивация 17 август 2012.
 27. Сергеева Г. А. Этнографические наблюдения в Азербайджане // Полевые исследования Института этнографии, 1982. — М.: Наука, 1986. — С. 96.
 28. Толковый словарь лезгинского языка А. Г. ГЮЛЬМАГОМЕДОВ, Махачкала 2003 г.
 29. AzerbaijaniЭнциклопедия Британникадай макъала  (урус)
 30. Волкова Н. Г. Этнические процессы в Закавказье в XIX-XX вв. // Кавказский этнографический сборник. — М.: Изд-во АН СССР, 1969. — Т. 4. — С. 4.
 31. John R. Perry. «Persian in the Safavid Period: Sketch for an Etat de Lanque», Pembroke Papers 4 (1996), с. 272, 279
 32. Tadeusz Swietochowski. Russian Azerbaijan, 1905—1920: The Shaping of National Identity in a Muslim Community. Cambridge University Press, 2004. ISBN 0-521-52245-5. Стр. 2
 33. C.E.Bosworth, «Azerbaijan», in Encyclopedia Iranica (London and New York: Routledge and Kegan Paul, 1989)p.224
 34. "Алфавитный список народов, обитающих в Российской Империи". «Демоскоп». Архивация 25 август 2011.
 35. Энциклопедия Британника, статья: Azerbaijan
 36. Большая советская энциклопедия. — М.: Советская энциклопедия, 1926. — Т. 1. — С. 641.
 37. Social Work: Assessment of social work practices, v.3 of Social Work, ISBN 81-8205-133-9. Gyan Publishing House, 2004; p.43
 38. Гаджиева Н. З. Азербайджанский язык // Языки народов СССР: в 5-ти томах. Тюркские языки. — М.: Наука, 1966. — Т. 2. — С. 66-67.
 39. İnzibati - ərazi bölgüsü, əhalinin sayı və tərkibi. Əhalinin milli tərkibi, ana dili və sərbəst danışdığı dillərə görə bölgüsü. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi.  (азерб.)
 40. Языки Российской Федерации и соседних государств. Энциклопедия в 3-х томах. — М.: Наука, 1997. — Т. 1. — С. 50. — ISBN 5-02-011237-2.
 41. Азербайджанский языкБольшая советская энциклопедиядай макъала  (урус)
 42. Будагова З. Азербайджанский язык (краткий очерк). — Баку: Элм, 1982. — С. 5.
 43. H. Javadi, K. Burrill AZERBAIJAN x. Azeri Turkish Literature // Encyclopædia Iranica. — 1988. — Т. III. — С. 251-255.
 44. Сумбатзаде А. С. Азербайджанцы, этногенез и формирование народа. — "Элм", 1990. — С. 266. — ISBN 5-8066-0177-3.
 45. Pieter Muysken. Studies in language companion series. From linguistic areas to areal linguistics. — John Benjamins Publishing Company, 2008. — Т. 90. — С. 74. — ISBN 9027231001, 9789027231000.
 46. Гиляревский Р. С., Гривнин В. С. Определитель языков мира по письменности. — М.: Наука, 1964. — С. 48.
 47. Этнопсихологический словарь. — М.: МПСИ. В.Г. Крысько. 1999  (инг.).

ЭлячӀунар

Шаблон:Туьрк халкьар